Týká se nás to?

230_celekskica

(Pozn. editora: Příspěvek od Evy Rybníčkové). V poslední době zašuměly ve zprávách dvě informace z oblasti urbanismu, tedy městotvorby.

První, dobrá: Metropolitní plán Prahy byl zhodnocen jako kvalitní podklad a je doporučen experty ke schválení.

A druhá, ještě lepší, pokud bude správně uchopena: Městské části nyní mohou připomínkovat Metropolitní plán před jeho výsledným schválením.

K té první zprávě… co to je ten „Metropolitní plán?“

Vyhledat si definici může každý, mými slovy je to takhle:

Metropolitní plán je následníkem již překonaného Územního plánu Hl.M.Prahy z roku 1999, je v mnoha věcech přesnější, možná v něčem i přísnější. Nastavuje hranice jinak volnému rozvoji v mezích zodpovědnosti a udržitelného rozvoje města. Již to nečiní přísnou definicí funčních ploch , spíše koordinuje a napojuje jednotlivé oblasti tak, aby celek fungoval. Jednou ze základních strategií rozvoje Prahy je mimo jiné ochrana volných prostranství, polí a luk, takového toho prázdna, které potřebujeme k přemítání, a naopak rozvíjení již dříve zastavěných území. Kultivace a znovu-vdechnutí života všem těm nefunkčním areálům výroby a skladování, které patří minulému století.  Kultivace veřejných ploch. Ohled na pěší, cyklisty, seniory, podpora alternativních a ekologických způsobů dopravy.

Pro mě je to dokument, který by Prahu vrátil na mapu žijících metropolí Evropy. Do jednadvacátého století.

Metropolitní plán je pro mě dokument, který by Prahu vrátil na mapu žijících metropolí Evropy. Do jednadvacátého století.

Ke zprávě druhé:

Městská část má na stole Metropolitní plán k připomínkám, já jsem si studovala „naši“ část a mám připomínek pár, kdo nemá na stole, mohu ukázat:

Územní rezerva pro tramvajovou linku a úvrať či otočku v areálu bývalých strojíren je třeba nejen zmínit malým fontem v popisu, ale zdůraznit, charakter areálu je třeba rozšířit i o veřejnou vybavenost obecnou (tzn. nespecifikovanou) a veřejnou infrastrukturu, tedy městotvorné prvky (tzn. zastávky, náměstí a rozptylová prostranství, parky, aleje atd.).

Všechny další rozvojové plochy je třeba doplnit o veřejnou vybavenost nespecifikovanou, dopravní obsluhu těchto ploch.

A teď k tomu správnému uchopení:
Jsem přesvědčená, že je v zájmu městské části tyto věci mít v Metropolitním plánu určeny předem a pak je používat jako argumenty ve hře s dalšími developery projektů na „svém“ území. Není opravdu taktické a ani důstojné (i když vidíme, že je to možné) povolit na území MČ jen jednu složku rozvoje (byty) z níž si investor shrábne výdělek z prodeje bytů, a pak horko těžko doplňovat těmto všem novým obyvatelům nutnou vybavenost – školky, školy, pečovatelské domy, lékaře, poštu. Pokud developer chce postavit město, nechť si poslouží, ale nechť postaví opravdové město se všemi funkcemi, které k městu patří. Chce-li postavit čtvrť, nechť postaví funkční čtvrť, může se pěkně prosím inspirovat v Dejvicích, na Solidaritě, koneckonců i na Lužinách (nesoudím architekturu, ale funkci čtvrti z pohledu občana – a to funguje). Pokud se Městská část postaví rovnou do role služebníčka, který dává všanc „svoje“ spravované území, ale nic moc za to nechce nebo ani neví, co by chtít mohl, asi ani nemůže nic pořádného dojednat – vybavím-li si scénu z Tenkrát na Západě, hned z úvodu, je pak v roli prodavače jízdenek, kterému, zalezlému za stůl,  Frankovi hoši maximálně hodí do kloboučku drobné.

Vídeň, Kodaň, Berlín… to jsou města, která znají svoji cenu (rešerše územního plánování těchto měst v .pdf, česky). Pokud developer chce něco postavit na území města, je zde standardem nejprve diskuse o tom, jak by to něco mělo vypadat, co ještě vylepšit – formou diskuse s občany, kteří nejsou postaveni před hotový projekt, ale mají do něj „co kecat“ (viz Cukrovar), následně obhajoba návrhu před občany, vyjednání, co z veřejných funkcí v projektu obsažených postaví developer sám ve vlastním zájmu dobrého jména (!!!…?) a na co přispěje občanům v tomto projektu Městská část či město. Společně se shánějí případní další investoři a sponzoři, kteří to opět obratem využijí pro budování dobrého jména a asi jim to též přidává pocit smyslu konání. Spokojeni jsou výsledně všichni.

Naše MČ je ve fázi „musím si uvědomit svoji cenu“ a následně „musím informovat developery, že mi to došlo“.

Naše městská část je ve fázi „musím si uvědomit svoji cenu“ a následně „musím informovat developery, že mi to došlo“.

Tudíž je třeba do metropolitního plánu aktivně přispět, zanést suverénní podmínky zástavby (a ty navržené nejsou nijak nadstandardní !), napsat si na triko „takhle by to dál nešlo“ a třeba se to v areálu Mostro konečně povede.

Sdílejte: